UČEBNÍ OPORY

Připravované učební opory:

1/1 právo OA
1/2 právo OA
2/1 právo OŠ
2/2 právo OŠ
3/1 sbírka příkladů z účetnictví OŠ
3/2 sbírka příkladů z účetnictví OŠ
4/1 daně pro OŠ
4/2 daně pro OŠ
5/1 ekonomika OŠ
5/2 ekonomika OŠ
6/1 účetnictví OŠ
6/2 účetnictví OŠ
7/1 administrativní činnosti OŠ
7/2 administrativní činnosti OŠ

OA – obchodní akademie
OŠ – obchodní škola