interaktivní výuka

METODIK INTERAKTIVNÍCH METOD (IM)
Ing. Petr Konvalinka

TECHNIK IKT
Jakub Mikulčák

OVĚŘOVATELÉ INTERAKTIVNÍCH METOD (IM) – duben 2012 – červen 2012
1. Mgr. Lenka Hermannová
2. Ing. Romana Odehnalová
3. Ing. Josef Pokorný
4. Mgr. Dana Popovská
5. Ing. Lubomír Prokeš
6. Mgr. Miloš Vojtěch
7. Mgr. MgA. Barbara Zemanová
8. Ing. Olga Žilková

OVĚŘOVATELÉ INTERAKTIVNÍCH METOD (IM) – září 2012 – listopad 2012
9.
.
.
.
16.

OVĚŘOVATELÉ INTERAKTIVNÍCH METOD (IM) – prosinec 2012 – únor 2013
17.
.
.
.
24.