INTERAKTIVNÍ VÝUKA

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI:
1. Výběr a pořízení interaktivních pomůcek
2. Vytvoření metodické příručky a návodných listů pro interaktivní výuku, s důrazem na metodickou pomoc
3. Instruktáže pedagogů pro práci s interaktivními pomůckami
4. Ověřování metodické příručky ve výuce
5. Tvorba výukových materiálů využitelných pro interaktivní výuku v odborných předmětech vybraných oborů

Postupně si představíme jednotlivé pomůcky, nástroje a software pro interaktivní výuku:

POUŽÍVANÝ SOFTWARE PRO INTERAKTIVNÍ VÝUKU

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO INTERAKTIVNÍ VÝUKU

Podrobný popis elektronické tužky:

ŠKOLIČKA OPEN-SANKORÉ

NÁSTROJE A PROSTŘEDKY PRO INTERAKTIVNÍ VÝUKU

UKÁZKY

Průzkum ověřovatelů IM:
http://magnet.formees.com/f/pruzkum/