VE ŠKOLE I NA DÁLKU

Ve škole i na dálku…
Jak víme z fyziky, magnetické pole působí magnetickou silou. Takové „magnetické“ působení na žáka má přinést platforma E-MAGNET, která poslouží k udržení žáků v aktivní výuce i v případě dlouhodobější absence (a delší absence z různých důvodů může potkat každého žáka střední školy…)
Platformu E-MAGNET bude tvořit:
1. Moodle [můdl] – softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu.
2. Možnost živého (audio, video) propojení mezi vzdáleným, „opuštěným“ žákem školy a jeho třídou, třídním učitelem, spolužáky, atd., s důrazem na udržení vazby s probíhající školní výukou.