UČEBNÍ POMŮCKY

Až dorazíme do cíle projektu, tedy v březnu 2013, bude hotovo celkem 14 učebních pomůcek, které by měly pomoci zvládat výuku odborného výcviku i žákům s handicapem, ale použitelné a vhodné budou tyto pomůcky samozřejmě pro všechny.

Tvorbu pomůcek (přípravu, podklady, vedení při tvorbě, dokumentaci tvorby, metodiku pro používání pomůcek) budou zajišťovat metodici odborné praxe, kteří mají svojí odborností vazbu na konkrétní obory vzdělání. Dále se na tvorbě podílí tvůrce pomůcek (kliknutím na název oboru získáte podrobnější informace o oboru, ne však zatím o tvorbě pomůcek):
Zahradník
Zahradnické práce
Aranžérské práce
Košíkářské práce
Bižuterní práce
Brašnář
Brašnářské práce
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Provozní služby (s jednotlivými odbornostmi)
– vaření
– šití
– údržba

Celkový přehled všech 14 pomůcek, které se v rámci projektu navrhují a tvoří najdete zde