Magnetofon

Čerstvé zprávy od pondělí do pátku.

070

V sekci Odkazy – matematika byl přidán odkaz o zajímavém matematickém webu „Matematika hrou“. Doporučujeme k prozkoumání a používání.

069

Setkání ověřovatelů IM, práce na další monitorovací zprávě pokračují.

068

Minulý týden odevzdána další monitorovací zpráva díky nezměrnému úsilí D. Kleinové.

067

magnetový (školní) moodle – moodle.ssfdr.cz

066

Odpoledne setkání ověřovatelů IM.

065

Krátký materiál k instruktáži pedagogických pracovníků se zaměřením na platformu EMAGNET je ke stažení - platforma emagnet (2)

064

V úterý 30.10. proběhnou dvě instruktáže pedagogů. Jedna k platformě EMAGNET a další instruktáž bude pro ověřovatel IM.

063

Seminář „Poradenské služby jsou tu pro vás“ se konal dnes v aule školy od 11 do 15_hodin. Poděkování patří všem, kdo seminář připravili, kdo přednesli připravené příspěvky a také účastníkům. Pár fotek zde.

062

Ostrá zkouška prostředí Moodle ve škole nedopadla úplně nejlépe, každopádně na moodle.ssfdr.cz je prostředí již plně funkční a začínají se tvořit první kurzy.

061

PORADENSKÉ SLUŽBY JSOU TU PRO VÁS, je název připravovaného semináře, který se bude konat 23. 10. 2012 v aule školy na Křižíkově 11 (program zde)

060

Schůzka ověřovatelů IM.

059

Setkání poradenského pracoviště a příprava programu na seminář.

058

Druhá monitorovací zpráva finalizována a připravena k předání.

057

Většina ergoterapeutických a didaktických pomůcek pro poradenské pracoviště doručena.

056

První část příručky „s interaktivní tabulí – úspěšně“ uložena na Joomag.

055

První část objednaných věcí pro poradenské pracoviště došla poštou.

054

Pro poradenské pracoviště budeme pořizovat didaktické a ergoterapeutické pomůcky.

053

Inventura projektové fotodokumentace z prázdnin.

052

S novým školním rokem s novou chutí do školy. Škola je teď pro všechny, chtě-nechtě, jako magnet.

051

O prázdninách byla schválena 1.monitorovací zpráva a začalo tedy druhé monitorovací období. Některé aktivity o prázdninách ustaly, ale znovu se rozběhnou od začátku září, a také projektový web trochu ožije.

050

Stále neznáme výsledek první monitorovací zprávy.

049

Čekáme na výsledek monitorovací zprávy… Doplňují se závěsy dataprojektorů do učeben.

048

Setkání týmu poradenského pracoviště. Příprava příručky.

047

Schůzka ověřovatelů IM.

046

J. Pivrnec a J. Mikulčák kompletně nainstalovali projektor v učebně_zahradníků.

045

Poslední zkouška kabelů pro interaktivní projektory.

044

Monitorovací zprávu za první období odevzdala na KÚ JmK D. Kleinová. Šest učeben k instalaci interaktivních pomůcek vybráno.

043

První monitorovací zpráva finalizována a připravena k předání.

042

Vybíráme učebny pro instalaci interaktivních pomůcek, bude jich snad dokonce 10. Monitorovací zpráva!

041

Těžká dřina jménem Monitorovací zpráva pokračuje. Průzkum pro ověřovatele IM http://magnet.formees.com/f/pruzkum/

040

Místo slov obrázky.

039

První zkouška kompletního zavěšení dataprojektoru, propojení s počítačem a zprovoznění elektronického pera. Vše nastaveno, funkční a interaktivní!

038

D. Kleinová konzultovala na KÚ JmK. F. Voith zdařile technicky dořešil uchycení závěsu dataprojektoru.

037

První tabule připravena na montáž dataprojektoru. Monitorovací zpráva.

036

D. Kleinová dává dohromady první monitorovací zprávu – je to velká práce. Panel na připevnění dataprojektoru k tabuli z dílny F. Voitha je na světě, a je povedený.

035

Vyzkoušeli jsme závěs projektoru a provedli důležité měření. Výsledek je potěšující.

034

Porada týmu poradenského pracoviště. Dorazil zkušební kus http://benq.cz/products/Projector/index.cfm/page/features/product/1231, budeme instalovat a zkoušet. Práce na monitorovací zprávě…

033

Vývoj stavebnice PETpa i dalších učebních pomůcek zdárně pokračuje.

032

Třídíme první fotodokumentaci od J. Říhové, pěkné. Díky D. Kleinové mají jednotlivé klíčové aktivity a týmy zpracovány podrobné harmonogramy práce na další měsíce. Dobrá a potřebná věc.

031

Testujeme projektor a hledáme vhodný závěs. Není to snadné.

030

Hledáme technické řešení jak budeme zavěšovat dataprojektory.

029

Tohle je ten správný interaktivní projektor… http://benq.cz/products/Projector/index.cfm/product/1195

027

Dodávka dalších potřebných věcí, tentokrát hlavně pro poradenské pracoviště. Vytištěn informační leták o projektu.

026

Výběr didaktických a ergoterapeutických pomůcek. Vydatně pomohla M. Lukšová.

025

Doručena sada na stříhání a svařování plastů. Rozvahy nad montáží interaktivních projektorů v učebnách.

024

Nákupy na tvorbu pomůcek; přehled pomůcek zde. Nové informace k interaktivním pomůckám – možná budou ještě změny.

023

Kompletní seznam učebních pomůcek s harmonogramem jejich tvorby atd. je hotov – brzy uveřejníme. Zajímavě pokračuje vývoj stavebnice PETpa. Přípravy na nákup materiálu.

022

Podle všeho už běží projektový Moodle, jako součást klíčové aktivity č.4 – „Ve škole i na dálku“.

021

Základ stavby z vrbového proutí vyměřen a položen (zasazen do země). Dobrou práci na této živé stavbě odvádějí metodici H. Kovářová a K. Vičarová společně s tvůrcem F. Voithem. Wifina už wifíííí.

020

Některé učební pomůcky dostávají jasnější podobu (např. stavebnice PETpa). Osmička ověřovatelů interaktivních pomůcek je zdá se kompletní. Hlavně pro ověřovatele IM byla čerstvě otevřena školička Open-Sankoré.

Previous Posts