AKTIVITY PROJEKTU

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 Interaktivní výuka a metody
KA 02 Poradenské pracoviště
KA 03 Tvorba učebních opor
KA 03 Tvorba učebních pomůcek
KA 04 Ve škole i na dálku – E-MAGNET