PORADENSTVÍ

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI:
1. Zřízení poradenského pracoviště
2. Vytvoření „PRŮVODCE PORADENSKÝMI SLUŽBAMI“ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče
3. Uspořádání semináře „Poradenské služby jsou tu pro Vás“ – seminář pro žáky a rodiče
4. Pilotní provoz poradenského pracoviště
5. Alternativní poradenství

ROZVRH PRÁCE PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Program konference PORADENSKÉ SLUŽBY JSOU TU PRO VÁS, 23. 10. 2012