tvorba učebních pomůcek

METODIK ODBORNÉ PRAXE:
Mgr. Jana Říhová /vedoucí týmu/
Lenka Galandrová
Jana Frantová
Květoslava Harásková
Jiří Homola
Ing. Vladimír Chládek
Hana Kovářová
Zdeňka Lattenbergová
Petr Pětník
Ing. Zdeňka Švestková
Mgr. Karolína Vičarová

TVŮRCE POMŮCEK:
František Voith
Milan Klein
Ing. Vladimír Chládek
Petr Pětník
Ing. Josef Pokorný